Budget och ekonomi

Vi har många års erfarenhet av att skapa mötesbudgetar och sen utföra kontinuerlig uppföljning. Vi tar reda på vilka kostnader som finns att ta hänsyn till och vad som är rimliga intäkter. Under arbetets gång uppdaterar vi budgeten efter deltagar- och sponsor/utställningsintäkter och beslutar i samråd med kund hur den nya situationen ska hanteras.

Vi sköter även den löpande bokföringen av registrerade deltagaravgifter, sponsorintäkter och leverantörsfakturor. Vi hanterar också redovisning av svensk moms för mötets intäkter och kostnader, samt sammanställning, avstämning och upprättande av momsdeklarationer.