Sponsorer och utställare

Sponsorer och utställare är en viktig del av varje möte då de gör det möjligt att hålla anmälningsavgifterna på en rimlig nivå och leder till att fler kan delta under mötena. Tillsammans identifierar vi potentiella sponsorer och utställare och därefter tar vi fram förslag på utställar- och sponsorpaket. Vi påbörjar sedan arbetet med, och ansvarar för, marknadsförings-, försäljningsarbetet inklusive förhandling och kontraktering samt utställaradministration före, under och efter mötet.