Hållbarhetsarbete

Hållbarhet är viktigt för oss och vi arbetar aktivt för att integrera hållbarhetsaspekten både när det gäller vår egen påverkan och för de möten vi genomför på uppdrag av våra kunder. Vi har valt ett kontor som är Svanen-certifierat och vi reser kommunalt och med tåg i så full utsträckning som det är möjligt.

Vår största möjlighet till aktivt hållbarhetsarbete är dock i samarbete med våra uppdragsgivare då det är under våra kongresser och möten som många människor samlas. Beroende på vår uppdragsgivares ambitionsnivå hjälper vi dem att göra bättre val för miljön. Som några exempel uppmanar vi till elektroniska lösningar i den mån det är möjligt och vi väljer leverantörer som har fokus på hållbarhet. Vi uppmuntrar även våra kunder att välja miljömärkta leverantörer när det gäller hotell, mötesanläggningar, deltagarmaterial etc. Vi strävar efter att de möten och kongresser vi arrangerar ska avstå från köttprodukter för alla, eller vissa måltider och i stället välja vegetariska alternativ. För inbjudna föreläsare är alltid tåg det första alternativet till resa.