Sagt om oss

”Som arrangör av en stor internationell kongress har jag haft äran och nöjet att få jobba med Lisa som projektledare under många år. Lisa är noggrann, service- och kvalitetsmedveten, lyhörd och lätt att samarbeta med.  Ett sant nöje och gediget utbyte.”

 

”Anki var ansvarig från kongressbyråns sida för vår årliga kongress under en treårsperiod. Med stöd av Ankis engagemang, kompetens och kapacitet kunde föreningen utveckla och förvalta sin kongress. Det är därför helt utan förvåning som jag nu ser att Anki genom sin egna byrå All about meetings är flitigt anlitad av mötes- och kursarrangörer”

 

”Jag har haft förmånen att arbeta med Lisa och Anki år 2016 och 2017. De har båda varit ett stort stöd för styrelsens kongressansvariga i den dagliga kontakten men också för mig i min roll som ytterst ansvarig för kongressen inte minst i ekonomiska frågor. Med deras stöd har kongressen ökat sitt utfall. Lisa och Anki har hjälpt oss att utveckla vår kongress och öka antalet deltagare genom sin kompetens, erfarenhet och sitt engagemang.”

Ett urval av våra uppdragsgivare

 • Akademiska sjukhuset
 • Brottsförebyggande rådet (Brå)
 • Cancerfonden
 • European Atherosclerosis Society
 • IFPA
 • Karolinska Universitetssjukhuset
 • Maastricht University
 • Mag-Tarmfonden
 • Oslo Universitetssykehus
 • Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Svensk Gastroenterologisk Förening
 • Svenska Barnläkarföreningen