Case

Svenska Gastrodagarna

Svenska gastrovärldens stora årliga kongress som samlar närmare 800 läkare och sjuksköterskor. Utställning med mer än 50 företag samt middag för 600 personer.

 

Nordic Barrett’s Esophagus & Early Esophageal Cancer Meeting

I september 2022 (Stockholm), 2023 (Oslo) och 2024 (Reykjavík).
Ett årligt nordiskt möte för de som arbetar med och behandlar Barretts esofagus och tidig matstrupscancer. 80 deltagare.

Stockholm Criminology Symposium

I juni, 2023 och 2024, Münchenbryggeriet, Stockholm.
En självklar mötesplats för forskare, beslutsfattare och praktiker som vill ta del av de senaste forskningsrönen av betydelse för kriminalpolitiken. 450 deltagare.

Leverveckan

Leverveckan är ett årligt tvärvetenskapligt tredagarsmöte som lockar närmare 250 deltagare.

Karolinska Live 2022

Internationell kurs med live-endoskopi som samlar ca 180 deltagare.

Råd för framtiden

14–15 april 2021, direktsänt från Karlstad CCC.

Brottsförebyggande rådets årliga nationella konferens om brottsförebyggande arbete, ca 1100 deltagare.