Föreläsare

Efter en initial inbjudan från arrangören tar vi över hanterandet av mötets inbjudna föreläsare. Vi ser till att de anmäler sig, skickar in abstract och presentationer samt ser till att de får boende och resa bokat samt ersättning enligt budget.