Deltagarhantering

Bokningssystemet vi använder oss av bidrar till en smidig anmälan och en effektiv hantering av deltagarna på plats. En anmälningssida sätts upp där deltagarna kan anmäla sig elektroniskt. Vi hanterar all kommunikation med deltagarna och frågor, ändringar, avbokningar etc. besvaras via telefon och/eller e-post. Vi accepterar betalning för deltagaravgifter via faktura och kreditkort samt går veckovis igenom utställda fakturor och skickar ut betalningspåminnelser. Inför genomförandet på plats förbereder vi namnskyltar och eventuella biljetter till sociala aktiviteter.