Projektledning

Att arrangera ett större möte innebär många detaljer att hålla ordning på. Med oss som er samarbetspartner kan ni släppa detaljerna kring mötet och fokusera på innehållet i programmet. Vi håller i projektplanen, kontrollerar att projektet håller sig inom budget samt håller kontakt och förhandlar med leverantörer och anläggningar. Efter mötets genomförande följer vi upp och utvärderar.

Våra projektledare har de egenskaper som krävs för att ro ett möte i hamn, de är; strukturerade, organiserade, professionella, lösningsorienterade, lagspelare, har ett öga för detaljer samt har förmågan att se helheten och hur delar av ett projekt påverkar andra.