Hemsida och Social media

Hemsida
Mötets hemsida är dess främsta marknadsföringsverktyg och innehåller all information om mötet. Vi registrerar en domän och bygger sedan, i samråd med er, upp hemsidan baserat på vår erfarenhet och kunskap om vad som fungerar för möteshemsidor. Om det redan finns en hemsida för mötet/företaget/föreningen så uppdaterar och utvecklar vi denna med information om ert möte.

Social media
Att sprida information om mötet till rätt målgrupp i sociala medier kan vara ett bra sätt att både öka antalet deltagare och skapa engagemang för mötet. Vi marknadsför ert möte i social media kanaler (Facebook, Instagram, LinkedIn och Twitter) och kan även starta upp en social media-profil ifall en sådan saknas.